سرویسهای ما

تنظیم موتور


تنظیم موتور خودرو توسط متخصصین خودرو شامل سه مرحله می شود:
۱- سیستم برق
۲- سیستم هوا
۳- سیستم سوخت

مرحله اول : سیستم برق که شامل شمع ، وایر و کوئل می شود . ابتدا برداشتن وایرها و بررسی وضعیت ظاهری آنها در صورت لزوم تعویض آنها ، بازکردن شمع ها و بررسی وضعیت ظاهری آنها در صورت لزوم تعویض آنها، بررسی میزان جرقه زنی کوئل در پایه های ظاهری آنها و در صورت لزوم تعویض آنها

مرحله دوم : سیستم هوا که شامل فیلتر هوا و دریچه هوا می شود . ابتدامحفظه فیلتر هوا را جدا کرده ودرب محفظه را باز نموده و فیلتر را خارج می نماییم و بررسی لازم می شود اگر نیاز داشت تعویض در غیر اینصورت باد گرفته تمیز شود . بعد دریچه هوا را کاملا باز کرده و تمام قطعات آن را جدا نموده و با دقت بررسی و با بنزین خوب تمیز می نماییم وبعد از روغنکاری سر جای خود بسته می شود .

مرحله سوم : سیستم سوخت رسانی که شامل فیلتر بنزین و ریل سوخت و سوزنهای انژکتور می شود . ابتدا فیلتر بنزین را تعویض می کنیم بعد ریل سوخت را باز کرده و سوزنهای آن را جدا می کنیم وابتدا سالم بودن آن را تایید، بعد در دستگاه مخصوص شستشوی سوزنهای انژکتور گذاشته ودر مرحله مختلف دستگاه شستشو و قدرت سنجی می شود و در انتها روغنکاری و بسته میشود ودر آخر توسط دستگاه دیاگ عیب یابی می شود و تمام ایرادهای باقیمانده برطرف می شود .