اطلاعات عمومی

جدول مشخصات روغن گیربکس اتوماتیک انواع خودروهای هیوندایی(HYUNDAI)


ردیف مدل خودرو حجم موتور(CC) نوع روغن(AFT) حجم روغن(لیتر) دوره سرویس AFT(کیلومتر)
بازدید تعویض
1 سوناتا و آزرا NF )V6) و (TG) 3300 SP-III 10.9 15000 40000
2 آزرا (TG) - فیس لیفت 3300 SP-IV 7.8 ندارد 100000
3 آزرا / گرنجور(HG) 3000 SP-IV 7.8 ندارد 100000
4 سوناتا (NF) 2400
SP-III 7.8 15000 40000
SP-III 9.5 15000 40000
SAE75W/85 یا API GL-4 9.1 15000 100000
5 سوناتا (YF) 2400 SP-IV 7.1 ندارد 100000
6 سوناتا (LF)
2400 MPI SP-IV 7.1 ندارد 100000
2400 GDI SP-IV 7.1 ندارد 100000
7 جنسیس (BH) - شش دنده 3800 NWS-9638 8.2 60000 100000
8 جنسیس (BH) - هشت دنده 3800 SP-IV 9.6 ندارد 100000
9 جنسیس کوپه (BK) - شش دنده 3800 ATF M-1375.4 9.5 60000 100000
10 جنسیس کوپه (BK) - هشت دنده 3800 SP-IV 9.6 60000 100000
11 سانتافه (CM)
2700 SP-III 7.8 15000 40000
3500 SP-IV 7.8 ندارد 100000
12 سانتافه (DM) 2400 SP-IV 7.1 ندارد 100000
13 توسان (JM) 2700 SP-III 7.8 15000 40000
توسان (LM) 2400 SP-IV 7.1 ندارد 100000
14 کوپه (GK) 2700
SP-III 7.8 15000 40000
75W/85(API GL-4) 7.8 15000 100000
15 تراجت (FO) 2700 SP-III 8.5 15000 40000
16 I30 (FD) 2000 SP-III 6.6 60000 100000
17 IX55 (EN) 3800 TFF ATF T-IV JWS 3309 | Mobil ATF3309 3309 US ATF 7 ندارد 100000
18 H1 (TQ) 2400 SP1 (ATF RED-1) یا Mobil Dexron II 8 60000 90000
19 سنتنیال (VI) - شش دنده 4600 Shell M-1375.4 یا ZF-Lifegaurd Fluid6 9.2 60000 100000
20 سنتنیال (VI) - هشت دنده 4600 SP-IV 9.6 ندارد 100000
21 I10 (PA) 1200
SP-III 6.1 15000 100000
SAE75W/85 یا (API GL-4) 6.1 20000 100000
22 I20 (PB) 1600
SP-III 6.8 15000 40000
SAE75W/85 یا (API GL-4) 6.8 20000 100000
23 I20 (PB) 1400 SP-III 6.8 15000 100000
24 Veloster (FS) 1600 SP-IV 7.3 ندارد 100000
25 Accent (RB) 1600 SP-III 6.8 60000 100000
26 Elantra (MD) 1800 SP-IV 7.3 ندارد 100000
27 I40 (VF) 2000 SP-IV 7.1 ندارد 100000