اطلاعات عمومی

روغن دنده اتوماتيک ATF III


ATF III  روغن دنده سنتتيك ويژه گيربكس هاي اتوماتيك و سيستم انتقال نيرو مي باشد كه ازتركيب روغن پايه سنتتيك با كيفيت بالا و مواد افزودني ويژه فرموله شده و بيشترين سازگاري را با قطعات در تماس داشته و از پايداري حرارتي خوبي برخوردار مي باشد.

روغن دنده اتوماتيک ATF III

ويژگي هاي محصول:

- پايداري برشي عالي و مقاومت فوق العاده در برابر خوردگي، ايجاد كف و زنگ زدگي .

- خاصيت بسيار خوب ضد سايش و مقامت در برابر فشارها(بارهاي) سنگين.

- خاصيت فوق العاده انتقال حرارت.

- كاركرد خوب در دماهاي پايين.

- سازگاري با مواد الاستومري و تشكيل دهنده آب بندها.


سطوح كارايي محصول :

- GM DEXTRON IIIG & II

- FORD MERCON

- ALLISON C4

- CATERPILLAR TO-2

- NISSAN MATIC FLUID D, FLUID J

- SUBARU ATF

- TOYOTA ATF TYPE T, TII, T-III, T-IV

- HONDA ATF-II, ATF-Z1 (AT Car)

- MAZDA ATF D-III, ATF M-3

- ISUZU BESCO ATF-II, ATF-III

- SUZUKI ATF OIL, ATF OIL SPECIAL